pirmadienis, lapkričio 26, 2007

Sveika gyvensena

Sveikata formuojasi ir auga nuo gyvybės užsimezgimo ir žmogui būtina per visą jo gyvenimą.
Lietuvos vaikų sveikatos analizė rodo, kad problemų yra daug. Plačiai paplitęs dantų ėduonis, kaulų ir raumenų sistemos, regos aštrumo sutrikimai, daugėja psichikos susirgimų. Vidutiniškai kas antras moksleivis turi nors vieną, o kas penktas, šeštas – du sveikatos rizikos veiksnius (1997, Zaborskis).
Vaikų sveikatą lemia daug priežasčių. Kaip nurodo Pasaulinė sveikatos organizacija, 49-53% ją lemia žmogaus gyvenimo būdas. Taigi sveiko gyvenimo būdo formavimas nuo vaikystės yra labai svarbi sveikatos stiprinimo priemonė.
Augantis žmogus imlus ir lengvai pažeidžiamas. Todėl vaikui reikia žinių, gerų pavyzdžių ir įgūdžių, kad sugebėtų įvertinti negatyvius reiškinius, išsiugdytų teigiamas nuostatas, pajustų atsakomybę dėl savo ir kitų sveikatos. Todėl pedagogo vaidmuo formuojant sveikatos įgūdžius yra ypač reikšmingas.
Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijų 1996 metų birželio mėn. 27 d. kolegijos nutarimas įpareigojo toliau plėtoti tarptautinį projektą „Sveika mokykla” ir kurti nacionalinį vaikų sveikatą stiprinančių institucijų tinklą. Sėkmingam jo darbui būtinas pedagogų ir ugdymo institucijų vadovų tinkamas pasirengimas. Apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vientisą ir nuoseklią sveikatos ugdymo sistemą buvo kalbama ir I nacionalinėje konferencijoje „Sveikatos stiprinimas ir ugdymas šiandien: problemos ir perspektyvos”, vykusioje 1997 m. spalio mėn. 17-18 dienomis Šiauliuose.
Tačiau kvalifikacijos tobulinimo institucijos dar neturi vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo sistemos. Pedagogai stokoja žinių sveikatos ugdymo klausimais ir nėra tam pasirengę; neturi sveikatos ir saugios gyvensenos nuostatų: nesilaiko darbo ir poilsio, ramybės ir aktyvumo ritmo, nepropaguoja saikingo ir sveiko gyvenimo būdo ir nerodo pavyzdžio savo auklėtiniams. Be to, pedagogai dar nepakankamai susipažinę su naujausiais sveikatos ugdymo programos įgyvendinimo būdais, kurie betarpiškai ir žaismingai padeda vaikams perimti žinias apie sveikatą.
Šis projektas turėtų paskatinti pedagogus kelti savo kompetenciją sveikos gyvensenos klausimais, kad kvalifikacijos renginiuose įgytas žinias sėkmingai panaudotų savo darbe.