pirmadienis, rugsėjo 17, 2007

Antrųjų Comenius projekto vykdymo metų darbai

2007 spalis

Susitikimas Varnoje (N.E.A.C. konferencija): tolimesnė diskusija apie problemas susijusias su mityba tolimesnio darbo pristatymas, mokinių projektų pristatymai paskirstyti tarp mokyklų susitikime Lenkijoje,rezultatų palyginimas, diskusijos, dalinimasis informacija, naujų idėjų rinkimas toliau vykdant projektą ir nagrinėjant ligas ir sveikatos sutrikimus susijusius su bloga mityba. Užduočių pasidalinimas tarp partnerių mokyklų antriems bendradarbiavimo metams. Važiuoja: koordinatorius.

-------------------------------------------------------------------------

2007 lapkritis

Tinklapio atnaujinimas. Darbo vadovai: informatikos mokyt.

Išrinkimas mokyklos Comenius grupės, atsakingos už projekto darbų koordinavimą. Vadovauja: koordinatorius.

Paskaitos ir susitikimai su gydytojais, dietologais ir kitais specialistais – mokinių žinių praplėtimas apie ligas ir sveikatos sutrikimus netinkamai maitinantis, tam, kad mokiniai surinktų medžiagą apie ligas. Projektas „Ligos ir sveikatos sutrikimai netinkamai maitinantis“. Medžiagos rinkimas. Parengimas parodai. Darbo vadovai: biologijos mokyt. organizuoja projektą.

Paroda mokykloje iš surinktos medžiagos. Parodą rengia ir ekspoziciją prižiūri bei keičia Euroklubo nariai.

---------------------------------------------------------------------------

2007 gruodis

Ligų ir sveikatos sutrikimų dėl netinkamos mitybos nustatymas: osteoporozė ir laikysenos defektai; bulimija; anoreksija; cukrinis diabetas; nutukimas; širdies ir kraujagyslių ligos; virškinimo sistemos ligos; psichikos ligos atsirandančios dėl netinkamos mitybos. Pasidalinimas aukščiau paminėtų ligų nagrinėjimo tarp partnerių ir darbo tęsimas.

Darbo pradžia nagrinėjant smulkiau pasirinktas ligas ir negalavimus. Projektas „??? liga“. Medžiagos atradimas ir surinkimas kompiuteriu. Medžiagos išvertimas į anglų kalbą. Darbo vadovai: bendras biologų ir anglų k. mokyt. projektas

-------------------------------------------------------------------------

2008 sausis

Darbo tąsa projektuose, multimedijos pristatymuose ir kitoje medžiagoje, kurią galima publikuoti aprašančią įvairius sveikatos sutrikimus susijusius su mityba. Projekto „??? liga“ tęsimas. Surinktos medžiagos maketavimas parengiant lankstinuką ar skrajutę ir PowerPoint pristatymą (lietuvių ir anglų kalbomis). Vadovauja: informatikai perima projekto tęsimą.

Internetiniai pokalbiai tarp mokinių ir mokytojų

Interneto svetainių atnaujinimas ir dalinimasis surinkta informacija. Įdėti į Internetą anglišką skrajutės versiją ir anglišką pristatymą. Informatikos mokyt. vadovauja interneto svetainės naujinimo darbams.

--------------------------------------------------------------------------

2008 vasaris - kovas

Darbo tąsa projektuose, multimedijos pristatymuose ir kitoje medžiagoje, kurią galima publikuoti aprašančią įvairius sveikatos sutrikimus susijusius su mityba.

Medžiagos, aprašančios sutrikimus susijusius su mityba, publikavimas. Projektas „Būk sveikas“. Platinti lankstinukus bendruomenei (lietuvišką versiją). Dirba: Euroklubas

Mokinių projektų ir pristatymų apie Velykų tradicijas ir valgius parengimas. Projektas „Velykų tradicijos ir valgiai“ (medžiagos rinkimas (??? mokytojo projektas), išvertimas į anglų kalbą (anglų k. mokytojo projektas), PowerPoint pristatymų rengimas anglų kalba (informatikos mokytojo projektas)).

Darbo vadovai: ???, anglų kalbos ir informatikos mokytojai

-----------------------------------------------------------------------------------

2008 balandis

Keitimasis projektais ir multimedia pristatymais apie Velykų tradicijas partnerių šalyse. Įdėti į svetainę parengtus pristatymus Velykų valgiai ir tradicijos. Darbo vadovai: informatikos mokytojai

-------------------------------------------------------------------------------------

2008 gegužė

Susitikimas Lietuvoje Rokiškyje pristatyti ir panagrinėti kartu ligas ir sveikatos sutrikimus susijusius su bloga mityba: kiekvienos mokyklos paskaitos apie išstudijuotą ligą; platinimas, pasikeitimas mokinių parengtomis brošiūromis, lankstinukais ar skrajutėmis apie ligas; antrųjų metų bendradarbiavimo įvertinimas, tolimesnės idėjos ir pasiūlymai projekto tęsimui. Organizatoriai: Mokyklos Comenius grupė

----------------------------------------------------------------------------------------------

2008 birželis

Vietiniai renginiai – Comenius savaitė – projekto darbo rezultatų sklaida vietinei bendruomenei, šventė-koncertas mokyklos kieme. Organizatoriai: Mokyklos Comenius grupė

Interneto svetainės atnaujinimas. Darbo vadovai: informatikos mokytojai